Engels praktijkonderzoek: snel schudden en inkuilen bij 28 tot 32% DS

Met de juiste werkwijze is het gras tot vijf keer sneller op het juiste drogestofgehalte, zo blijkt uit de resultaten van recent onderzoek van Ecosyl UK. Het juiste moment van inkuilen ligt tussen 28 en 32 procent drogestof. Dit is de optimale balans tussen enerzijds goede conservering en behoud van voederwaarde in de kuil en anderzijds het minimaliseren van verliezen door een lange veldperiode, broei en kuilsapverliezen.

Tijdens een online persbijeenkomst zijn de resultaten van een Brits praktijkonderzoek gepresenteerd naar het optimaliseren van het inkuilproces. Het onderzoek is uitgevoerd op melkveebedrijven in Wales, waarbij is gekeken naar de effecten van schudden, het tijdstip van maaien en het gewasstadium op de snelheid waarmee het gewas droogt.

Zo snel mogelijk schudden

Ecosyl ruwvoerspecialist Peter Smith vertelt dat het juiste droogstofgehalte verliezen via kuilsappen vermindert, bijdraagt aan een hogere voederwaarde en een betere voeropname. Smith stelt dat 28 à 32 procent drogestof de juiste balans geeft tussen het minimaliseren van kuilverliezen én veldverliezen. Het drogen moet zo snel mogelijk gebeuren, want zodra het gras gemaaid is, begint de voederwaarde af te nemen. ”Suikers en eiwitten worden door het gras afgebroken, maar ook aanwezige foute bacteriën vermeerderen zich. Deze voeden zich met de suikers en breken de eiwitten af", aldus Smith. “Verloren energie staat gelijk aan verloren melk.”

In 4,5 uur 30% drogestof

Bij de eerste proef in Pembrokeshire is op een warme, droge julidag om 10 uur 's morgens een lichte snede gemaaid. Door direct na het maaien te schudden, werd in slechts 4,5 uur de streefwaarde van 30 procent drogestof bereikt. Gras dat 5 uur na het maaien werd geschud bereikte dit drogestofgehalte pas na 7 uur. Als schudden achterwege bleef, duurde het 24 uur voordat 30 procent drogestof werd gehaald.

Langere veldperiode bij later op de dag maaien

Bij een maaitijdstip van 15.00 uur en direct schudden, duurde het 5 uur voordat de 30 procent drogestof werd bereikt. Als pas de volgende ochtend voor het eerst werd geschud, duurde het 23 uur om dit te bereiken. Zonder schudden was het drogestofgehalte na 24 uur slechts 24 procent.

Ook bij najaarsgras heeft baat bij meteen schudden

Naast de proef in juli heeft Ecosyl ook een praktijkproef in september gedaan bij donker en regenachtig weer. Het gras werd om 13.00 uur gemaaid en als er meteen werd geschud bereikte het na 20 uur een drogestofgehalte van 24 procent. Zonder schudden bleef hetdrogestofgehalte na 20 uur steken op 20 procent.

Hoe sneller droog, hoe beter de voederwaarde

"Het onderzoek in juli laat zien dat bij ’s morgens maaien en meteen schudden de droogsnelheid gemiddeld 1,0 procent drogestof per uur bedraagt. Dit is vijf keer sneller dan de 0,2 procent drogestof per uur als het gras in maaiwiersen blijft liggen", vertelt dr. Mark Leggett, microbioloog van Ecosyl. "Het is de moeite waard om daar rekening mee te houden. Hoe langer de veldperiode duurt, hoe meer voederwaarde verloren gaat.” Goed en snel voordrogen in combinatie met een goed inkuilmanagement en het gebruik van een bewezen toevoegmiddel is belangrijk om goede kwaliteit ruwvoer te produceren.