Ruwvoerseizoen 2021: nieuwe kansen en kwaliteit benutten

Het bodemleven komt weer op gang, het startsignaal van een nieuw ruwvoerseizoen. Al is de eerste snede nog ver weg. Een goede voorbereiding van de bodem en van de grasmat vormt de basis voor een hogere opbrengst en een betere ruwvoerkwaliteit.

Meer en beter eiwit van eigen land halen en benutten? Dat begint met een gedegen plan rond bodem- en graslandmanagement, want een goede voorbereiding is het halve werk.

Ruim voor de eerste snede evalueren en plannen

Hoe is vorig seizoen verlopen? Wat valt er nog te verbeteren? Een korte terugblik op het afgelopen seizoen en de kuilanalyses helpt om de belangrijkste aandachtspunten op uw bedrijf op een rijtje te krijgen. Daarna is het zaak om de blik weer vooruit te richten. Welke opbrengsten wil ik halen? Hoeveel ruw eiwit wil ik oogsten? Wanneer wil en kan ik maaien? Analyse van bodem en drijfmest vormen de basis voor een gedegen bemestingsplan om uiteindelijk een maximaal eiwit van eigen land te halen. Vooral op droge zandgronden geldt: hoe eerder hoe beter. Als de bodem het toelaat, is zo vroeg mogelijk bemesten het advies om de benutting in de rest van het jaar te optimaliseren.

Beoordelen van de grasmat

Viel de voederwaarde in de kuil vorig seizoen wat tegen? Door droogte en bodemverdichting kunnen graspercelen in een rap tempo verslechteren. Onkruiden hebben weinig voederwaarde en kosten veel opbrengst. Beoordeel niet alleen in het najaar, maar zeker ook in het voorjaar de kwaliteit van de grasmat. Wiedeggen in het voorjaar trekt jonge, kiemende onkruiden en slechte grassen los. Dat biedt ruimte voor hergroei van de goede grassen. Het najaar is het beste moment om door te zaaien, maar ook het voorjaar leent zich daar meestal prima voor. Met een combinatie van wiedeggen en doorzaaien kan de ontstane ruimte direct worden ingenomen door gewenste grasrassen. Het beste moment voor wiedeggen in het voorjaar is zo snel als praktisch mogelijk is na het bemesten op het moment dat het gras nog niet te lang is (maximaal 10 centimeter).

Ruw as voorkomen

Grond en zand verlagen de voederwaarde van de kuil (hoog ruw asgehalte). Daarnaast zijn bevuilde gronddeeltjes dragers van foute bacteriën en schimmels die in de kuil terechtkomen en zorgen zo voor een slechte conservering en extra broei. De kuil verliest daardoor snel kostbare voederwaarde. Molshopen zijn een van de oorzaken van een hoog ruw asgehalte. Bestrijd daarom tijdig de mollen in het voorjaar en voorkom met slepen dat er zand in het kuilgras komt. Let verder tijdens het inkuilen op de hoogte van de afstelling van de machines en de maaihoogte. Zorg daarnaast voor een schone kuilplaat en aanrijdroute naar de kuil.

Let op bodemverdichting

Gras is gevoelig voor bodemverdichting en krijgt dan concurrentie van onkruiden en slechte grassen. De druk door zware machines wordt met een lagere bandenspanning beter verdeeld. Directe druk van banden heeft vooral invloed op de bovenlaag van de grond, de wiellast werkt in op diepere lagen in de bodem. Dit geldt zowel voor bemesten als later in het seizoen tijdens het inkuilen. Op de meeste bedrijven gaan deze werkzaamheden in samenwerking met de loonwerker. Schroom daarom niet om bodemverdichting regelmatig met uw loonwerker te bespreken. Kijk daarnaast in het voorjaar altijd naar de draagkracht van het perceel. Het advies luidt: geen draagkracht? Niet rijden. Misschien is later bemesten niet ideaal, maar dan haalt u altijd later nog meer opbrengst dan van een kapotgereden bodemstructuur.

Voorbereiden van de eerste snede

Nu met een kwalitatief goede grasmat en de juiste bemesting een stevige basis is gelegd, is het zaak om de eerste snede goed in de kuil te krijgen. Het maaimoment is cruciaal. Daarom is het belangrijk om van tevoren al te bepalen welke opbrengst u wilt inkuilen en hoeveel eiwit. Verder is het belangrijk om te zorgen voor het onderhoud van machines (als u zelf inkuilt) en eventuele reparaties aan de kuilplaat en/of wanden. Vaak is het voordelig om ruim voor het moment suprême de benodigde materialen in huis te hebben, zoals kuilplastic en een kuiltoevoegmiddel. Zo geldt op alle grasproducten van Ecosyl tot 15 mei een aantrekkelijke korting.

Sturen op kwaliteit

Met een goed plan dat u vervolgens ook aanhoudt, is het goed mogelijk om meer en kwalitatief beter ruwvoer van eigen land te halen. Goed inkuilmanagement en een kuiltoevoegmiddel zorgen voor een optimale conservering, zodat u niet alleen kwalitatief hoogwaardig voer inkuilt, maar dit ook voor het voerhek terecht komt. Smakelijker ruwvoer zorgt voor een betere en hogere voeropname, betere penswerking, gezonde koeien en meer melk met goede gehaltes in de tank. Dan zijn er natuurlijk ook nog omstandigheden waar we geen vat op hebben, zoals het weer. Maar gelukkig hebben we naast ons gedegen plan ook altijd nog een gezond boerenverstand.

Kuilvoer analyse graskuil