De eerste snede: wel of geen kuiltoevoegmiddel?

Tijdens het fermentatieproces zetten bacteriën in het gras suikers om in zuren. Om het eiwit en het energiegehalte van kuilvoer maximaal te behouden, moeten de bacteriën veel melkzuur produceren. De pH gaat dan snel naar beneden. Wat gebeurt er in de kuil tijdens een goed conserveringsproces?

Melkzuurbacteriën (Lactobacillus plantarum) zijn de nuttige bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Hoe sneller de pH daalt (tussen de 3,8 en 4,5 is ideaal), hoe beter, want dan blijven zo veel mogelijk eiwit en energie behouden voor de koe. Ook is melkzuur erg smakelijk. Melkzuurbacteriën zitten van nature in het gras, maar bij lage temperaturen blijft de ontwikkeling achter. Met kuiltoevoegmiddel Ecosyl breng je één miljoen hoogwaardige MTD/1 melkzuurbacteriën per gram kuilgras in de kuil.

Microbioloog Dr. Mark Leggett nam de proef op de som en deed onderzoek naar het verschil in graskuilen met en zonder Ecosyl. Eén van zijn belangrijkste doelen: zichtbaar maken wat een kuiltoevoegmiddel doet. “Het gras werd op 32% DS ingekuild, de ene helft werd behandeld met Ecosyl en de andere helft bleef onbehandeld. Op 0, 3, 7 en 91 dagen na inkuilen namen we monsters om te zien wat het verschil was”, aldus Dr. Leggett.

Melkzuur laat de pH snel dalen

De proefresultaten bevestigen het effect van Ecosyl. De gemeten hoeveelheid melkzuur in het behandelde kuilvoer lag aanzienlijk hoger dan in het onbehandelde kuilvoer. “Een belangrijk gegeven”, stelt Dr. Leggett. “De hoeveelheid melkzuur bepaalt hoe snel de pH in de kuil daalt. Een lage pH is een belangrijke component voor een stabiele en goed geconserveerde kuil.”

grasproef-melkzuur

Meer kwaliteit over voor de koe

Hoe sneller de pH daling, des te sneller is de kuil stabiel en dan krijgen ongewenste enterobacteriën (die o.a. boterzuur produceren of eiwit afbreken) geen kans zich verder te ontwikkelen. Dr. Leggett zag in de hoeveelheid ongewenste bacteriën een duidelijk verschil tussen behandeld en onbehandeld kuilvoer. “De razendsnelle pH daling in het Ecosyl-kuilvoer vertaalde zich in aanzienlijk minder ongewenste organismen. Minder enterobacteriën betekent minder DS- en voederwaardeverlies en dus meer kwaliteit die overblijft voor de koe.”

grasproef-ds-verliezen

Smakelijk kuilgras aan het voerhek

Naast het beperken van verliezen, helpt een snelle conservering ook bij het behoud van onder andere het suikergehalte. “Het behandelde ruwvoer liet een blijvend hoger percentage suiker zien ten opzichte van het onbehandelde ruwvoer.”

grasproef-suiker

Meer goede bacteriën en minder conserveringsverliezen

“De conservering van de Ecosyl-kuil werd duidelijk overheerst door de MTD/1 melkzuurbacteriën. Deze hebben ervoor gezorgd dat de enterobacteriën niet verder konden groeien. Een groot verschil met de onbehandelde kuil: daar overheersten de ongewenste bacteriën het begin van het conserveringsproces, met hogere DS-verliezen en een lager suikerniveau tot gevolg.”

DNA-

Behandeld vs. onbehandeld

In de onderstaande video zie je het verschil tussen behandeld en onbehandeld kuilgras na 21 dagen conserveren.

video-grasproef

Tot en met 21 mei geldt er een mooie korting van 10+2 gratis op alle Ecosyl-grasproducten. Meer weten over de kuiltoevoegmiddelen van Ecosyl of bestellen?
Neem dan contact op met Couzijn Bos (+31 6 5157 1622 couzijn.bos@volac.com) of jouw dealer.