Kuiltoevoegmiddel levert driedubbel rendement

Is het geld dat je uitgeeft aan kuiltoevoegmiddel goed besteed? Door behoud van drogestof en VEM, een betere eiwitefficiëntie en een smakelijkere kuil maken dat elke euro die je investeert in Ecosyl 3,5 euro voordeel oplevert.

De waarde van een graskuil bedraagt al gauw 25 tot 30 duizend euro. “Daar moet je zuinig op zijn en voorkomen dat kostbare voederwaarde door mindere conservering verloren gaat”, stelt Ronald Beukeboom, voeradviseur bij De Samenwerking. “Zonder inkuilmiddel verlies je ongeveer 12 procent drogestof tussen het inkuilen en het voeren aan de koeien. Daarom adviseren we altijd om een kuiltoevoegmiddel te gebruiken omdat het zich dubbel en dwars terugverdient.” Hij hanteert als stelregel: “van elke euro die je in Ecosyl investeert, komt maar liefst drieënhalve euro terug. Het terugdringen van drogestofverlies levert 2 euro voordeel op en daarnaast profiteer je van een hoger VEM-gehalte en een hogere voeropname."

https://youtu.be/fBE9b1AnidY

6 procent meer drogestof

Beukeboom legt uit hoe dat zit. “De melkzuurbacteriën in Ecosyl zorgen voor een heel snelle pH daling en lage pH waarde (0,4 punten lager dan onbehandelde kuilen). Hierdoor gaat er tijdens de conservering minder energie en drogestof verloren. Volgens onderzoek scheelt dat ongeveer de helft minder conserveringsverlies; van dezelfde kuil belandt dus 6 procent meer drogestof aan het voerhek. De voederwaarde is bovendien hoger: het scheelt ongeveer 25 punten VEM. Het melkzuur zorgt voor een actievere pens wat resulteert in een beter eiwitbenutting. Daar komt bij dat het voer frisser en smakelijker is waardoor de koeien er meer van opnemen. Samen met de extra voederwaarde zorgt dat voor een hogere melkproductie uit het eigen ruwvoer.”

Rendement-Ecosyl