Snelle pH-daling extra belangrijk voor optimale conservering

Maaien eerste snede

Verschillende ruwvoeradviseurs waarschuwen voor een verhoogd risico op boterzuur in de voorjaarskuil. Door de hoeveelheid ‘oud’ gewas dat op veel percelen is blijven staan, zitten er meer boterzuursporen op het gras dan voorgaande jaren. Daarnaast kwam het gras relatief lang de winter uit met als gevolg dat ongewenste bacteriën uit drijfmest blijven plakken en mee de kuil in gaan. Daarom is het bij de eerste snede van dit jaar extra belangrijk dat de pH van de kuil snel daalt.

Het natte voorjaar leidde ertoe dat veel veehouders moeilijk het land op konden om drijfmest uit te rijden. Hierdoor was op het moment van bemesten, het gras relatief lang. “In maart zagen we al dat door het langere gras mest niet altijd goed de grond werd ingewerkt en op het groeiende gewas bleef liggen. Dit geeft bij het maaien extra risico op ongewenste bacteriën in de kuil die een goede conservering in de weg staan”, aldus Couzijn Bos, ruwvoerspecialist bij Volac.

Boterzuur in de kuil beperken

Boterzuursporen zijn van nature in de bodem en mest aanwezig. Door de milde, natte winter en de relatief grote hoeveelheid oud gewas dat is blijven staan, zitten er meer boterzuursporen op het gras dan normaal. Boterzuur in de kuil kost voederwaarde en het zorgt voor een onaangename geur en smaak. Daarnaast mag het natuurlijk niet in de melktank terecht komen. Bos adviseert, “Zorg in eerste instantie voor het beperken van gronddeeltjes en mestresten in de kuil. Zorg voor een schone kuilplaat en stel de inkuilmechanisatie goed af. Met het verhoogde risico op ongewenste kiemen in het gras is het dit jaar extra belangrijk om de pH van de voorjaarskuil zo snel mogelijk te laten dalen.”

Zorg voor een snelle pH daling

Boterzuursporen en enterobacteriën gedijen slecht in een zuur milieu. Met een snelle pH daling van de kuil door melkzuurbacteriën, krijgen de ongewenste kiemen weinig kans om zich te ontwikkelen. Ze worden als het ware stilgezet. Schoon werken en de kuil zo snel mogelijk afdekken bevordert de conservering van de kuil. Daarnaast merkt Bos op dat het dit voorjaar nóg interessanter is om een inkuilmiddel in te zetten. “Het toevoegen van een conserveringsmiddel met veel melkzuurbacteriën, zoals Ecosyl, versnelt de pH daling van de kuil. Zo conserveert de kuil het beste en leg je voederwaarde vast.”

Smakelijker ruwvoer

Een ander voordeel van melkzuur is dat het zeer smakelijk is voor de koe. “Met deze eerste snede wordt relatief veel ‘oud’ gras ingekuild. Dat vinden koeien niet lekker. Het toevoegen van extra melkzuurbacteriën met Ecosyl maakt het kuilgras een stuk smakelijker en dat zorgt voor een betere voeropname”, licht Bos toe.

Natte omstandigheden

Ook bij natte weersomstandigheden, zoals nu, zorg je met Ecosyl voor een snelle, optimale conservering en smakelijker ruwvoer. Profiteer nu nog van de 20% voorjaarskorting op alle Ecosyl grasproducten. De actie loop nog tot 1 mei 2024, dus bestel snel bij je voeradviseur of een van de dealers.