‘Dit jaar kuiltoevoegmiddel nóg belangrijker in eerste snede’

Melkveehouder Arend den Hartog uit IJzendoorn heeft het eerste deel van de eerste snede in de kuil zitten. “Het liefst maai ik alles in één keer, maar omdat het op veel plekken nog te nat is, zijn we genoodzaakt de eerste snede in twee keer in te kuilen. Nu de kuil dus vaker open moet, is het nóg belangrijker dat de kuil snel stabiel is.”

De eerste snede inkuilen bij Arend den Hartog in IJzendoorn

Prima kwaliteit

Den Hartog is niet ontevreden over de kwaliteit van de eerste snede, “Hoewel we het gras onder vrij natte omstandigheden hebben gemaaid, denk ik dat de voederwaarde zeker niet tegenvalt.” Ruwvoerspecialist Marcel Gerritsen stemt in met de melkveehouder, “De eerste snedes van dit jaar worden geen topkuilen, maar zijn zeker niet slecht. De versgrasmonsters laten prima NDF- en voederwaardes zien. Het is nu vooral de kunst om de kuil goed te laten conserveren.”

Focus op snel conserveren

Den Hartog voegt inkuilmiddel Ecosyl toe voor een snelle conservering. “Omdat wij kalendermaaien en lasagnekuilen maken, gaat de kuil vrij snel weer open. Het is daarom belangrijk dat de pH van de kuil zo snel mogelijk daalt en stabiel is.” Gerritsen vult aan: “In de eerste snede is nog geen broeiremmer nodig, focus daarom 100% op verbetering van het inkuilproces. Met een homofermentatief middel laat je de kuil zo snel mogelijk conserveren.”

Smakelijker voer

Een homofermentatief inkuilmiddel zorgt naast een snelle conservering ook voor smakelijker voer. Extra melkzuur verbetert de smaak van een matige eerste snede met wat ouder gewas. Dit zorgt voor een betere voeropname en penswerking waardoor het de melkproductie bevordert.

Ruwvoerspecialist Marcel Gerritsen over Ecosyl terugverdienen

Inkuilmiddel terugverdienen

Het toevoegen van een kuiltoevoegmiddel ziet den Hartog als een investering die hij snel terugverdient. “De kuilen behouden hun voederwaarde en ik merk dat de koeien er goed melk van geven.” De ruwvoerspecialist bevestigt, “Uit onderzoek weten we dat het toevoegen van Ecosyl zorgt voor 1% minder verlies aan drogestof. Daarnaast zien we een lager ammoniakgehalte en minder boterzuur terug in de kuiluitslagen. Ook tonen proeven aan dat koeien 1,2 liter meer melk per dag geven van kuilen waar het inkuilmiddel aan toegevoegd is. Zo verdien je de investering terug.”

Opbrengst uit graskuil

Met Ecosyl haal je meer opbrengst uit je graskuil