De rol van suiker in het conserveringsproces

Vaak wordt de hoeveelheid suiker gezien als een indicatie voor de smakelijkheid van een kuil. Maar in werkelijkheid is het de combinatie van suiker én het melkzuurgehalte, die de smaak bepaalt. Dat heeft alles te maken met de rol van suiker in het conserveringsproces in de kuil.

Suiker en smakelijkheid Suiker in de kuil is nodig als 'brandstof' / voeding om te worden omgezet in melkzuur en voor een deel in azijnzuur. Hierdoor daalt de pH tot een laag en stabiel niveau en daarmee komt de bacterie- en schimmelwerking van de kuil als het ware stil te liggen. Een snellere en efficiënte conservering draagt bij aan een smakelijker product. Voor u direct herkenbaar aan het voerhek door minder selectie en minder voerresten.

Suiker is dus een onmisbare component in de conservering van uw graskuilen.  Een aantal tips om te sturen op het suikergehalte voor u op een rij:

  • Op zonnige dagen met koude nachten bevat het gras de meeste suiker (veel aanmaak, weinig afbraak)
  • Voorkom maaien op bewolkte dagen (geen aanmaak)
  • Zorg voor een korte veldperiode om zo min mogelijk suiker te verliezen
  • Maai het gras in de avond in plaats van ‘s ochtends
  • Zorg voor voldoende droge stof, zodat u minder suiker verliest in het conserveringsproces

Een steuntje in de rug bij het conserveringsproces

Heeft u een wat nattere kuil en zijn de aanwezige suikers wat beperkter? Dan kan juist een kuiltoevoegmiddel als Ecosyl een steuntje in de rug bieden. Natte kuilen conserveren uit zichzelf slecht, waardoor de pH en suikers soms nog een half jaar na inkuilen (flink) blijven dalen. Door met een inkuilproduct extra melkzuurbacteriën toe te voegen, verloopt het conserveringsproces sneller en efficiënter. De kuil is binnen 24 a 36 uur stabiel (komt 'stil' te liggen) en u behoudt meer suiker (voederwaarde/VEM) én melkzuur voor een smakelijk product.

Meer weten over het effect van Ecosyl op het conserveringsproces? Vraag ernaar bij uw dealer.