Bewust aan de slag met najaarsgras

Na de droogte van deze zomer zal het najaarsgras op veel melkveebedrijven een broodnodige aanvulling zijn op de ruwvoervoorraad. De grasgroei heeft zich aardig weten te herpakken met een redelijke kwaliteit, zij het met een laag DS-gehalte. Toch blijkt niet iedereen in de praktijk altijd de juiste stappen te ondernemen om het najaarsgras goed in de kuil te krijgen.

hark_najaarsgras_NL02Te natte kuil conserveert minder

Het najaar biedt extra uitdagingen om van een late grassnede goed kuilvoer te maken. Eén daarvan is het DS-gehalte. Gaat het gras te nat de kuil in, dan riskeert u niet alleen meer uitstroom van restsappen, maar ook een slechtere conservering van de kuil. Laat het gras in deze tijd van het jaar dan ook niet liggen, maar begin direct met schudden.

Hogere vochtgehaltes in het gras verdunnen als het ware het melkzuur dat geproduceerd wordt tijdens het conserveringsproces. Hierdoor daalt de pH langzamer en krijgen ongewenste micro-organismen langer de kans de conservering te ondermijnen – het gevolg is minder droge stof én minder kwaliteit.

Andere aandachtspunten in najaarsgras

Ook is het belangrijk rekening te houden met de bodem, die in deze tijd van het jaar vrij zacht kan zijn. Stel daarom schudders en harken goed af om verontreiniging te voorkomen. Grond in de kuil kan ongewenste bacteriën binnen brengen.

Daarnaast zijn smakelijkheid en conservering een extra aandachtspunt in het najaar. Lagere temperaturen zorgen ervoor dat er minder gunstige bacteriën in het gras aanwezig zijn voor een goede conservering. Ook suikers zijn minder voorradig - kortere dagen en minder zonlicht beperken de fotosynthese van het gras.

Drogestof en kwaliteit kuil behouden

Juist bij deze typische najaarsperikelen kan het gebruik van een kuiltoevoegmiddel helpen om de beperkt aanwezige suikers efficiënter om te zetten in melkzuur. Zodat je ongewenste bacteriën stopzet, vóór ze de kans krijgen de kuil aan te tasten.

Grasproeven tonen aan dat een Ecosyl-behandeling ervoor zorgt dat er 3,7% meer drogestof behouden blijft in de kuil ten opzichte van een onbehandelde kuil. Bovendien zorgt een verbetering in kwaliteit voor bijvoorbeeld behoud van eiwit en een betere verteerbaarheid.

Ecosyl in najaarsgras

Meer weten over Ecosyl in najaarsgras? Vraag ernaar bij uw dealer of leer hier meer over de kenmerken en voordelen.