Blog: Trek je ruwvoerplan, van A naar Beter!

Couzijn Bos - rode jas
Met een frisse blik durven we vooruit te kijken. Vol verwachting tot het voorjaar weer zijn intrede doet, het gras weer begint te groeien en de maaiers de wei in kunnen. Een nieuw jaar, betekent ook een nieuw ruwvoerseizoen met nieuwe kansen en aandachtspunten. Als we de statistieken vertrouwen, kan 2019 bijna niet zo extreem worden als 2018.

Maar natuurlijk gaat een nieuw ruwvoerseizoen niet alleen over kansen, maar juist ook over wat we hebben geleerd, onze verwachtingen of angst voor tekorten. Ik heb veel extreem droge kuilen gezien, met alle risico’s op voederwaardeverlies en broei van dien. De cijfers van Eurofins Agro liegen er ook niet om: gemiddeld lag de broeigevoeligheid van 2018 op 31 ten opzichte van 27 in 2017[1]. De droge kuilen maakten het veel lastiger om tijdig de gewenste pH te bereiken. Dus kwam de conservering vaak maar matig op gang. Tips voor 2019: probeer de veldperiode bij extreme droogte zo kort mogelijk te houden, niet of minder te schudden en zeker niet kneuzen.

Vroege eerste snede, trek je plan

Voor dit seizoen is het vooral hopen op een vroege eerste snede. Waar de grasgroei afgelopen zomer door droogte plat kwam te liggen, ontbreekt het ons nu aan één of meerdere snedes ruwvoervoorraad. Vrijwel alle voeradviseurs hamerden op het in kaart brengen van je eigen ruwvoersituatie, trek je plan. Waar tekorten aangevuld werden met bijvoorbeeld stro, luzerne, enkelvoudige grondstoffen of krachtvoer, wordt het dit voorjaar tijd om weer te knallen van eigen grond! Zorg dat je ruwvoervoorraad weer op peil komt, niet alleen in hoeveelheid maar vooral ook in kwaliteit, dus voederwaarde.

Verschillen ruwvoer soms pijnlijk duidelijk

De maisteelt brak afgelopen jaar een twijfelachtig record: de vroegste oogst sinds tijden. Verdroogde en noodrijpe mais werd soms zonder of met een magere kolfvorming geoogst. Op andere plekken wisten percelen zich goed te herstellen en ging er toch nog een prima voorraad de kuil in. De analyses maken de grote verschillen soms pijnlijk duidelijk. Wat er ook gebeurt, gebruik eerdere ervaring als leerpunt en doe er je voordeel mee bij het maken van je keuzes.

Slag maken in opbrengst, oogst of conservering

Het begin van het jaar is een mooi moment om je ruwvoerplannen voor het komende seizoen concreet te maken. Waar ligt jouw focus? Welke slag kun jij maken in opbrengst, oogst of conservering? Een gezamenlijk overleg met je loonwerker en je ruwvoeradviseur helpt om samen doelen scherp te stellen. Trek je eigen ruwvoerplan: daarna is het een kwestie van aftellen tot het voorjaar!

Door Couzijn Bos, Business Manager Ecosyl

[1] http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/voederwaarde/artikelen/kuilen-van-2018-veel-broeigevoeliger