Voorjaarsspecial 2019: Van goed ruwvoer uw topprioriteit maken

Het startschot voor een nieuw inkuilseizoen laat niet lang meer op zich wachten. De eerste snede is altijd weer een mooi moment met volop actie én interactie: samen bouwen
aan de ruwvoervoorraad van dit jaar. Bij het verduurzamen van de landbouw en het
invullen van kringlooplandbouw is een goede ruwvoervoorziening topprioriteit. Hebben jullie op basis daarvan plannen moeten bijsturen? Hoe gaan jullie om met ruwvoer? Welke rol spelen kuiltoevoegmiddelen?

Vanuit onze visie op consequent beter kuilvoer vinden we jullie mening erg belangrijk. Daarom onderzocht Ecosyl de afgelopen maand dit soort kwesties met een grootschalig onderzoek onder melkveehouders. Op basis van de uitkomsten hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn bij het bouwen aan een hoogwaardige ruwvoervoorraad.

Bij het verduurzamen van de landbouw en het invullen van kringlooplandbouw is een goede ruwvoervoorziening topprioriteit.

In deze uitgave leest u de eerste onderzoeksresultaten. Verder leest u over het verleggen van focus - van melkproductie naar ruwvoer, oogst en bewaring - en welke rol Ecosyl kan spelen bij het benutten van eigen ruwvoercapaciteit. Heeft u vragen? Ik ben u graag van dienst, per mail, telefonisch tijdens de Grasdag op 4 juni of tijdens een van de gastlessen en presentaties.

Couzijn Bos
Business Development Manager West Europa
Ruwvoer en Kuiltoevoegmiddelen
Couzijn.bos@volac.com
06-51571622

Ecosyl voorjaarsspecial 2019>>

Voorblad Ecosyl voorjaarsspecial 2019