Interview met melkveehouder Jan Hemstede, Ommen (Ov.)

'Wij gebruiken Ecosyl om na het uitkuilen geen last meer van broei te hebben in onze voorraadvoedering.'

Melkveehouder Jan Hemstede en loonwerker Harry Koonstra uit Ommen over hun werkwijze en ervaringen rondom in- en uitkuilen en het gebruik van kuiltoevoegmiddelen.

https://www.youtube.com/watch?v=2rkXXLvVk3o&feature=youtu.be

Wij gebruiken Ecosyl om na het uitkuilen geen last meer van broei te hebben in onze voorraadvoedering.