Interview met melkveehouder Willem-Jan van Alphen, Boxtel (N-B)

‘De shredlage mais zo goed mogelijk conserveren.’

https://www.youtube.com/watch?v=qtFTDD1i0Qk

De shredlage mais zo goed mogelijk conserveren.