Maak van je najaarskuil een topkuil

Door een relatief warm najaar groeit het gras wat langer door. Op veel percelen komt er nog een snede gras aan. Dat is voor veel melkveehouders een uitdaging. Door de natte weersomstandigheden en korte dagen zijn de inkuilomstandigheden verre van optimaal. Dit vraagt om extra aandacht bij deze late najaarssnede.

Herfstgras bevat veel eiwit, weinig suikers en heeft een laag drogestofgehalte. Een kuil met te weinig suikers conserveert moeilijk. Suiker is de voeding voor melkzuur- en azijnzuurbacteriën, die de kuil conserveren. Bij een tekort aan suikers, daalt de pH niet voldoende. Daardoor is er extra kans op vorming van boterzuur en geeft het de kans aan andere ongewenste kiemen om zich te ontwikkelen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, de voederwaarde en daarmee de smakelijkheid van de kuil.

Eiwit van eigen land

Eiwit dat je uit eigen ruwvoer haalt, hoef je niet aan te kopen. Daarom is het van belang om deze hoge eiwitgehalte te behouden en te benutten. Dit vraagt om een juiste aanpak bij het inkuilproces.

Bekijk weersvoorspellingen

Houdt voor het inkuilen de weerberichten goed in de gaten. Zon laat het suikergehalte in gras stijgen. Daarnaast zorgt de zon voor een hoger drogestofgehalte. Om kwaliteitsverlies te voorkomen is het belangrijk om een korte veldperiode van maximaal 36 uur aan te houden. Per uur dat het gras op het veld blijft liggen, neemt de kwaliteit verder af.

Gebruik een inkuilmiddel

Maak bij het inkuilen gebruik van een kuiltoevoegmiddel om de conservering een boost te geven. Ecosyl bevat één miljoen melkzuurbacteriën per gram kuilgras. Dit zorgt voor een zeer snelle pH-daling en zet de ontwikkeling van foute bacteriën stil. Zo stabiliseert de kuil.

Hoger voersaldo

Met een snelle conservering behoud je de kwaliteit en de voederwaarde zo veel mogelijk. Daarnaast is het kuilgras smakelijker voor de koe. Hierdoor stijgt de opname van het kuilvoer. Een hogere ruwvoeropname meer liters melk per koe op. Dit geeft een positief effect op de stikstofbenutting én op je voersaldo.

Voorkom boterzuur

Een belangrijk risico met najaarsgras is de vorming van boterzuur. Boterzuur veroorzaakt een sterke geur en een onaangename smaak aan het kuilvoer. Daarnaast zorgt een te hoog gehalte aan boterzuursporen dat melkveehouders gekort worden op het melkgeld. Een combinatie van een hoog aandeel ruw as en een lager drogestofgehalte in het gras is een risico voor de vorming van boterzuur. Nat gras is voor boterzuurbacteriën het ideale klimaat om zich te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk een najaarskuil zo snel mogelijk stabiel te krijgen. Ecosyl helpt daarbij.

Ecosyl maakt van jouw najaarskuil een topkuil!