Verbetert de kuilvoer kwaliteit

Van de vele factoren die de dierprestaties op uw bedrijf beïnvloeden, is de kwaliteit van het kuilvoer een heel belangrijke. Om zoveel mogelijk van de voedingswaarde van het oorspronkelijke gewas te behouden, is een snelle en efficiënte conservering van groot belang. Ruim 200 onderzoeken naar verschillende gewassen en inkuilomstandigheden tonen aan dat een Ecosyl kuiltoevoegmiddel zowel de snelheid als de efficiëntie van het conserveringsproces in de kuil verbetert. 

Ecosyl verbetert de kwaliteit van kuilvoer

Betere conservering met Ecosyl in de kuil

Proeven met Ecosyl tonen dankzij de betere conservering een hogere drogestof opname, een verhoogde verteerbaarheid en een hoger gehalte metaboliseerbare energie in de kuil aan.

Increased digestibility

Increased digestibility 2

Volgens onderzoek van Gordon (1992) is verteerbaarheid een belangrijke factor om het effect van kuiltoevoegmiddelen te verklaren. Keady (2001) zag dat bij een toename van de verteerbaarheid 1,5% meer drogestof opname. Dit leidt tot een toename van 0,37 kg melk/koe/dag bij melkvee of een gewichtstoename van 28 gram/dag bij vleesvee. 

5% meer drogestof opname van kuilvoer

Voeronderzoeken naar met Ecosyl behandeld kuilvoer tonen significante stijgingen in voeropname, verteerbaarheid en metaboliseerbare energie aan. De ds opname van het kuilvoer steeg met gemiddeld 5% en de verteerbaarheid van de organische stof nam toe ten opzichte van onbehandeld kuilvoer.

Tabel 1. Toename in voeropname, verteerbaarheid en metaboliseerbare energie dankzij behandeling met een Ecosyl kuiltoevoegmiddel.   

Onbehandeld Ecosyl Aantal onderzoeken
Opname drogestof kuilvoer (kg/dag) 8,20  8,62* 34
Verteerbaarheid organische stof (% droge stof) 71,3 74,0* 26
ME (MJ/kg droge stof) 10,6 11,2* 11

*Statistisch significant verschil

Effect Ecosyl groter bij hoog drogestof gehalte

De invloed van een een Ecosyl inkuilmiddel op de verteerbaarheid groter is bij gewassen met een hoog drogestof gehalte (Owen 2002). Bij het gebruik van Ecosyl kan het gras op het gebruikelijke moment geoogst worden met een hogere verteerbaarheid. Of op een later moment geoogst worden voor meer opbrengst, zonder verlies van verteerbaarheid.  

In 11 van dit soort studies werden de energiewaardes van de kuilen bepaald en bleek Ecosyl deze gemiddeld te verhogen met 0,4 MJ/kg drogestof.

MTD/1 bacteriestam voorkomt eiwit afbraak in de kuil

Een  betere benutting van stikstof is ook een factor om het positieve effect van Ecosyl te verklaren. Dankzij de unieke MTD/1 bacteriestam in de inkuilmiddelen van Ecosyl conserveert de kuil sneller en blijft er meer en beter eiwit behouden.

Uit diverse onderzoeken blijkt een behandeling met Ecosyl bij het inkuilen te resulteren in tot wel 42% hogere eiwitgehaltes in de kuil. Rantsoenen met een hoger eiwitgehalte worden efficiënter door de micro-organismen in de pens omgezet. Dit zorgt een hogere verteerbaarheid en het vasthouden van stikstof.  

Tabel 2. Verbetering van verteerbaarheid en behoud van stikstof bij Ecosyl in de kuil

Onbehandeld Ecosyl Aantal onderzoeken
N verteerbaarheid (g/kg) 671 695* 20
N behoud (g/d) 31,1 37,9* 19

* Statistisch significant verschil

De United States Dairy Forage Research Center in Madison (USA) bevestigd een beter behoud van stikstof in haar onderzoek naar van de productieverbetering met Ecosyl. Dat blijkt uit een siginificante vermindering van ureum in de melk N (Muck et al., 2011).  
Dit ondersteunt de theorie dat één werkingsmechanisme van de Lactobacillus plantarum  MTD/1 bacteriestam het vergroten van de microbiële biomassaproductie van de pens kan betekenen. Microbieel eiwit is dan ook de belangrijkste bron van eiwitten voor herkauwers.

Snelle conservering remt ongewenste micro-organismen 

Ook andere factoren spelen een rol bij het effect van Ecosyl in de kuil. Een daarvan is de snelle conservering, waardoor de ontwikkeling van ongewenste micro-organismen wordt geremd. Hierbij is aangetoond dat Ecosyl de productie van schadelijke edotoxinen en biogene aminen beperkt.