Voorkomt broei en schimmelvorming

Broei in de kuil kan resulteren in extreem hoge drogestof verliezen. Door minder smakelijkheid, een lagere voederwaarde en de kans op mycotoxinenproductie kan dit een behoorlijke impact op de melkproductie hebben.   

Honig (1990) stelde vast dat voor kuilvoer met 40% drogestof, iedere °C temperatuurstijging boven de omgevingstemperatuur een verlies geeft van 0,23% drogestof per dag. Dit kan al snel oplopen bij kuilvoer dat flink opwarmt, vooral als de uitkuilsnelheid laag ligt (tabel 1). 

Ecosyl voorkomt broei in de kuilTabel 1. Drogestofverlies in de kuil bij temperatuurstijging (%)


Dagen opwarming

Temperatuurstijging (°C) 3 dagen 5 dagen 7 dagen
5 3% 5% 7%
10 6% 10% 14%
15 9% 15% 21%

Rekenvoorbeeld verlies voederwaarde door broei

 • 0,23% drogestofverlies per dag voor elke °C temperatuurstijging (Honig)
 • Als gedurende 4 dagen de kuil met 20°C opwarmt = 4x20x0,23
  = 18,4% drogestofverlies
 • Uitgaande van 30% ds maïskuil, zo'n €149 per ton drogestof waard (Kingshay, 2015)
 • €149 - 18,4% drogestofverlies = €122
  = €27 verlies per ton drogestof 
 • 1000 ton kuilvoer (300 ton drogestof) = €8.100 verlies aan voedingswaarde

Gevolgen van broei in de kuil

 • Verliezen in voederwaarde zijn recht evenredig met de temperatuurstijging
 • Minder kuilvoer om te voeren
 • Hogere totale productiekosten voor kuilvoer
 • Verlaagt smakelijkheid en voedingswaarde
 • Kans op productie van mycotoxinen
 • Negatief effect voor de dierlijke productie, gezondheid en vruchtbaarheid

Kuilen met een verhoogde kans op broei:  

 • Hoog drogestof gehalte
 • Veel restsuikers
 • Gevoerd bij warm weer
 • Blootstelling aan lucht in TMR

Met Ecocool en DoubleAction broei beperken  

De Ecocool en de DoubleAction (DA) inkuilmiddelen hebben beiden bewezen de kans op broei in de kuil te verminderen. In een proef van het instituut voor Agri-food en Biowetenschappen in Hillsbrorough (AFBI) werd in gras aangetoond dat DA Ecostable zowel de snelheid van het ontstaan als de mate van broei in kuilen met een hoog drogestofgehalte kan verminderen. 

"Een kuiltoevoegmiddel verbetert de stabiliteit van de kuil aanzienlijk.'' Dr. D. Patterson, AFBI. Effect of DA Ecostable

Stabielere maiskuil met Ecocool

In twee maisonderzoeken met Prof. Limin Kung van de Universiteit van Delaware waren de met Ecocool behandelde kuilen significant stabieler ten opzichte van de onbehandelde kuilen.

Improvement resulting from treatment